Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Lokalizacja

woj. lubelskie

pow. Zamość

Adres

Peowiaków 30A

22-400 Zamość

NIP

922-27-36-137

REGON

000720065

Telefon

84 638 50 47

Faks

84 638 07 31

Strona www

Patron

Walerian Łukasiński

Stanowiska

Dyrektor szkoły

Dorota Pintal

Kontakt

Wicedyrektor szkoły

Marzena Dudek

84 638 07 37

Kontakt

Wicedyrektor szkoły

Małgorzata Zachajczuk

84 638 07 37

Kontakt

Sekretarz szkoły

Magdalena Litwiniec

Kontakt

Głowny Księgowy

Barbara Morska

84 638 07 46

Kontakt

Kierownik gospodarczy

Monika Kowalska

84 638 07 36

Kontakt

starszy specjalista ds. administracyjno-płacowych

Anna Bajwoluk

84 638 07 36

Kontakt

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Bożena Soroka

84 638 07 32

Kontakt

Pedagog szkolny

Małgorzata Nowosad

84 638 07 34

Kontakt

Bibliotekarz

Beata Kita

Świetlica szkolna

Anastazja Parasiewicz

84 638 07 44

Kontakt

RSPO

77437

Organ prowadzący

Gmina Miasto Zamość

Organ nadzoru pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Uchwała nr XXXII/414/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/414/2017
Rady Miasta Zamość
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Peowiaków 30 A.

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/433858/Uchwa%C5%82a-XXXII_414_2017

Przekształcenie ZS1 w SP10

UCHWAŁA NR XXVIII/345/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Peowiaków 30 A.
http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41816/Uchwa%C5%82a-XXVIII_345_2017

Powstanie Zespołu

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu został powołany
Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXIV/388/05 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.
Z dniem 1 września 2005 r. utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, z siedzibą w Zamościu, ulica Peowiaków 30A, w wyniku połączenia dwóch jednostek budżetowych:
* Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 30 A.
* Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 30 A.

http://bip.zamosc.um.gov.pl/index.php?id=82&id_dokumentu=888150&akcja=szczegoly&p2=888150

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2017 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Litwiniec
Ilość wyświetleń: 20963
04 listopada 2019 10:36 (Magdalena Litwiniec) - Aktualizacja danych stanowiska: Świetlica szkolna Anastazja Parasiewicz.
04 listopada 2019 10:35 (Magdalena Litwiniec) - Aktualizacja danych stanowiska.
04 listopada 2019 10:33 (Magdalena Litwiniec) - Usunięcie stanowiska.
Zatrzymaj banner przewijany
Jesteśmy szkołą, w której każdy z nas jest człowiekiem sukcesu. U nas panuje atmosfera życzliwej współpracy::Jesteśmy szkołą, w której każdy z nas jest człowiekiem sukcesu. U nas panuje atmosfera życzliwej współpracy::